بيهوشی برای کودکان و نوجوانان

اطلاعات برای والدین و سرپرستان


در صورتیکه فرزند شما باید بیهوش شود، یعنی به دلیل انجام عمل جراحی یا آزمایش باید به خواب فرو رود، این وب سایت اطلاعات مفیدی به شما ارائه میدهد. شما میتوانید پیش از اینکه به بیمارستان مراجعه کنید درباره آمادگیهای پیش از عمل و روند معمول پرهیز غذایی مطالعه نمایید. ما همچنین اتفاقاتی که به هنگام مراجعه شما و فرزندتان به بیمارستان اطفال آسترید لیندگرن [Astrid Lindgren] برای شما خواهد افتاد را شرح خواهیم داد؛ روتینهایی که برای اتاقهای عمل و اتاقهای ریکاروی بعد از عمل وجود دارد.

شما همچنین میتوانید اطلاعاتی درباره این موارد بدست آورید: انواع مختلف بیهوشی، خطرات مرتبط با بیهوشی و نکات مفیدی درباره بهترین روش آگاه ساختن کودکان و نوجوانان از چیزی که باید به هنگام مراجعه به بیمارستان انتظار داشته باشند. مطالعه میتواند روش مفیدی برای آمادگی باشد- ما فهرستی از کتابهای حاوی نکات مفید برای والدین و کودکان داریم.

اگر پس از مطالعه این منابع باز هم سوالی داشتید، آنها را یادداشت نموده و وقتی ما را در بیمارستان ملاقات میکنید سوالات خود را مطرح نمایید!

کارکنان بخش بیهوشی بیمارستان اطفال آسترید لیندگرن

مترجم: پیتر رادل

//Search

twitter icon

Astrid Lindgren Children´s Hospital | Karolinska University Hospital 171 76 Stockholm


© Karolinska University Hospital

mail
Logotype