Suuxinta caruurta iyo dhallinyarada da´doodu u dhaxayso

Warbixin loo sheegaayo waalidka/qaraabada


Boggaan waxaad ka helaysaa waxyaabo loo bahanyahay in la ogaado oo ku saabsan in ilmahaaga la suuxinaayo ama la seexinaayo marka la qalaayo ama la baaraayo. Halkaan waxaad ka akhrin kartaa diyaarinta iyo sida cuntada looga soomayo suuxinta ka hor marka uu ilmuhu tegayo isbitaal. Waxaan kaloo tilmaamo ka bixinnay waxyaaba la samaynayo marka aad adiga iyo ilmahaagu timaadaan Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Waxyaaba sida joogtada ah loogu qabto qaybta qalitaanka iyo qaybta la geeyo inta aan la baraarigin.

Halkaan waxaad kaloo ka heleysaa macluumaad ku saabsan siyaabaha kala duwan ee wax loo suuxiyo, khatarta ka imaan karta suuxinta iyo talooyin ku saabsan sida ilmaha da´doodu kala duwan tahay lagu wargelinaayo ama loogu sheegaayo waxyaaba dhicidoona marka isbitaalka la tago. Sida ugu habboon ee loogu diyaar garoobi karo seexashada isbitaalka waa adoo wax akhriya- sidaas darteed ayaa waxaa halkaan ku qoran talooyin ku saabsan buugaagta ay akhrin karaan dadka waaweyn iyo ilmaha

Haddii aad suáalo badan aad qabtid marka aad qoraalkaan akhrisato ka dib suáalahaaga qoro deedna na weydii markaan isbitaalka ku kulanno!

Salaan wacan

Shaqaalaha qaybta suuxinta,

Suuxinta caruurta, Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

//Search

twitter icon

Astrid Lindgren Children´s Hospital | Karolinska University Hospital 171 76 Stockholm


© Karolinska University Hospital

mail
Logotype