การวางยาสลบเด็กและวัยรุ่น

ข้อมูลสำหรับพ่อแม่และผู้ปกครอง


หากคุณมีบุตรหลานที่กำลังจะได้รับการวางยาสลบ ซึ่งหมายถึงถูกทำให้หมดสติในระหว่างการผ่าตัดหรือการตรวจรักษา เว็บไซต์นี้จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณ คุณสามารถที่จะอ่านข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด การงดอาหารก่อนเข้าโรงพยาบาล รวมทั้งคำชี้แจงให้ทราบว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเมื่อคุณพาบุตรหลานมาที่โรงพยาบาลเด็กแอสตริด ลินด์เกรน (Astrid Lindgren Children's Hospital) และคุณยังจะได้ทราบถึงระเบียบวิธีการปฏิบัติของเราในห้องผ่าตัดและห้องพักฟื้นภายหลังการผ่าตัดด้วย

นอกจากนี้ คุณยังจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการวางยาสลบแบบต่างๆ รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการวางยาสลบ และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับวิธีการที่ดีที่สุดในการชี้แจงให้เด็กและวัยรุ่นทราบถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อเข้าโรงพยาบาล ดังนั้น การอ่านข้อมูลจะช่วยคุณในการเตรียมตัวได้มาก – และเรายังมีบรรณานุกรม พร้อมคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ปกครองและเด็กอีกด้วย

หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ หลังจากอ่านข้อมูลนี้แล้ว โปรดจดคำถามไว้ และนำติดตัวมาสอบถามเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลในวันนัดพบกันได้!

เจ้าหน้าที่แผนกวิสัญญี โรงพยาบาลเด็กแอสตริด ลินด์เกรน (Astrid Lindgren Children’s Hospital)

//Search

twitter icon

Astrid Lindgren Children´s Hospital | Karolinska University Hospital 171 76 Stockholm


© Karolinska University Hospital

mail
Logotype